top of page
  • Ben Ottenbourgs

116.475 arbeidsongevallen te veel: veilig werken als keuze!Medewerker heeft eigen vingers vastgeniet aan een pallet, medewerker kwam klem te zitten met hoogtewerker, medewerker verloor 3 vingers in stansapparaat bij overbruggen van de machineveiligheden ….. en zoveel andere arbeidsongevallen dienen zich elk jaar opnieuw aan.


Hoe kan jij het tij keren als leidinggevende? Hoe kunnen jouw medewerkers het verschil maken voor zichzelf en anderen?

Laten we starten met de essentie van veiligheid! Wat is je voornaamste goed wanneer je naar het werk komt? Je gezondheid en je veiligheid die maken dat jij en jouw medewerkers op het eind van de werkdag kunnen terugkeren naar hun habitat, naar hun familie en vrienden. Daar is iedereen het over eens, niet? Wat maakt dan dat we weleens ondoordacht, haast lichtvoetig, met onze veiligheid durven omgaan? Is het de werkdruk, is het de drang naar prestaties, of is het omwille van collega’s en leidinggevenden?


De cijfers zijn niet rooskleurig. In 2020 hebben in de privésector in totaal 116.475 arbeidsongevallen plaatsgevonden in België. Een daling met weliswaar meer dan 21 procent in vergelijking met 2019, zo blijkt uit het jaarverslag van Fedris, het federale agentschap voor beroepsrisico's. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen bedroeg in 2018 1,91 per 100.000 werknemers. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar nul. Dat doel zal niet bereikt worden bij een voortzetting van de trend sinds 2010.


Introduceer stop en time-out momenten

Het menselijk leed dat met ieder ongeval verbonden is, kan jij als leider niet ongedaan maken. De keerzijde van de medaille is dat elke leidinggevende en zijn medewerkers een stukje van de sleutel in handen hebben om ongevallen te voorkomen. Moedig als leider, EHS verantwoordelijke enz. vooral een cultuur aan waarbij het prima is om te vertragen. Integreer stop en time-out momenten in je dagelijkse werking. Laat het niet toe om de andere kant op te kijken. Geef je medewerkers de nodige tijd om stil te staan bij de risico’s van het uit te voeren werk en ondersteun hen waar nodig om risico’s te (h)erkennen. Moedig hen aan om consequent te zijn voor zichzelf en voor anderen door ‘STOP’ te roepen, en een ‘TIME OUT’ te nemen voor het uitvoeren van risicovolle taken.


Voor veiligheid heb je slechts 1 kans

Vinden jouw medewerkers het niet altijd makkelijk om collega’s aan te spreken op hun risicovol gedrag? Deze gouden tip kan je daarbij helpen: laat hen kijken wie er achter die collega staat, thuis? Wie zal hen allemaal dankbaar zijn wanneer een ongeval werd voorkomen? Die bedenking maakt bewust kiezen om elkaar aan te spreken een heel stuk lichter. Iedereen in de organisatie van kop tot staart heeft steeds 2 keuzes om iets veilig of onveilig te laten verlopen. Voor veilig werken hebben we echter maar 1 kans. Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar één die elke organisatie samen succesvol kan dragen. Challenge by choice of veilig werken als keuze!


We hopen dat je deze tip inspirerend vindt en wensen je heel veel succes oe!

Wil je graag stop en time-out momenten introduceren in je organisatie? Of evolueren naar veiligheidsdenken als een constante in jouw organisatie en als hefboom naar een mature veiligheidscultuur. Neem dan gerust vrijblijvend contact op om kennis te maken met het ‘STEP© Safety traject en onze ‘Safety events’ op de Safety campus van BoostFactor.


Comments


bottom of page