top of page
  • Inge Godts

Met 5 seconden extra naar een productiever overlegIs het je ook al overkomen dat je overleg met de werkvloer wordt gedomineerd door ergernissen en problemen die te uitvoerig uit de doeken worden gedaan? Medewerkers die ventileren wat er op hun hart ligt en voor je het weet is de tijd van het overleg verstreken.


Op de industriële werkvloer is er überhaupt weinig tijd voor overleg en het is niet evident om je frontliners hiervoor vrij te maken. Wil je een boost geven aan je overleg, dan kan een mindset check-in je hierbij ondersteunen. Het is een succesvolle methodiek voor meer betrokkenheid tijdens je werkoverleg. In deze blog leggen we uit hoe jij als leidinggevende hiermee aan de slag kan gaan.


"Met een mindset-check kan je stress en negatieve emoties doen dalen op de werkvloer.”

Uit onderzoek blijkt dat stress en negatieve emoties dalen wanneer je ze kort met enkele woorden, cijfers of symbolen benoemt. Regelmatig en kort de gemoedstoestand laten benoemen is zelfs veel krachtiger dan een lange dialoog hierover. Ga je langdurig in dialoog over emoties, dan is de kans groot dat je deze nog sterker maakt doordat je ze steeds terug naar boven haalt (D. Rock, Your brain at work, 2009). Kort en regelmatig emoties laten benoemen is dus de boodschap. Voor een mindset check-in heb je slechts vijf seconden per medewerker nodig en je begint hiermee bij aanvang van je overleg. In het begin ga je opmerken dat je medewerkers het moeilijk vinden om met slechts 1 cijfer of woord te benoemen hoe ze zich voelen, maar na enkele keren zal je zien dat jouw medewerkers zich zullen houden aan de structuur en duurtijd die jij hiervoor voorzien hebt. Voor een mindset check-in kan je ook meer tijd voorzien, maar met slechts 5 seconden per medewerker kan je al starten.


“De werkvloer is best wel meegaand in nieuwe overleggewoontes.”

Bij een mindset check-in stel je één open vraag over de gemoedstoestand van je medewerkers. Belangrijk is dat je aan iedereen dezelfde vraag stelt, en dat jij als leidinggevende ook zelf een antwoord geeft op deze vraag. Iedereen doet mee! Enkele voorbeelden van vragen die je kan stellen: ”Hoe voel je je op een schaal van één tot tien?” of ”Beschrijf in één woord of in één korte zin hoe je je voelt”. Je medewerkers spreken zich kort uit over hoe ze zich voelen en wat er in hun gedachten speelt. Het is cruciaal dat er wordt geluisterd en dat er niet op elkaar wordt gereageerd.Meer weten?


Wil je graag bouwen aan een betrokken en wendbare werkvloer? Neem gerust vrijblijvend contact op om kennis te maken met onze Boost Factor Campus en onze diensten.

Deze teamoefening komt uit het boek “Topsnelheid op de industriële werkvloer” van Inge Godts.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page